Agenda

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA

HIRUGARREN ARIKETA, PROBAREN EMAITZAK
Proba gainditu duten izangaiak:
72.484.148 Q, 35,35puntu
22.748.662 Y, 31,35 puntu
44.165.932 K, 25,73 puntu
72490099 X, 23,73  puntu
Proba gaindutu ez duten izangaiak:
 
OHARRAK
1.       Tribunalak aho batez ontzat ematen ditu ariketak zuzentzeko orduan ezarritako irizpideak.
2.      Hamargarren Oinarrian xedatzen denaren arabera, zera xedatzen da:
a.      Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.

Orriak