ITSASONDOKO UDALEAN MAILA ERTAINEKO DINAMIZATZAILE BAT HAUTATZEKO PROZESUA. 1.GO PROBAREN EMAITZAK

ITSASONDOKO UDALEAN MAILA ERTAINEKO DINAMIZATZAILE BAT HAUTATZEKO PROZESUA

LEHENENGO ARIKETA
2019/06/26

PROBAREN EMAITZAK

Proba gainditu duten izengaiak:
72479780H, 46,50 puntu
72462595Z, 34,25 puntu
44332878X, 28,25 puntu
72443357G,  27,50 puntu
44138263K,  26,25 puntu
Proba gainditu ez duten izengaiak:
 
44170557T,  20,75 puntu
72555117F, 17,25 puntu
72516056T,  12,50 puntu

 

 

OHARRAK

  1. Zera xedatzen da:
  1. Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.
  2. Emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun balioduneko epea erreklamazioak egiteko.
  3. Erreklamazioak idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Itsasondoko Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
  1. Emaitzak Itsasondoko iragarki oholean eta udal web orrian argitaratzen dira.
  2. Bigarren froga, azterketa psikoteknikoa, Nahitaezkoa eta Baztertzailea.  Uztailaren 16an, asteartea, goizeko 9:30etan Itsasondoko udaletxean izango da.

 

 
 
 
 
Itsasondon 2019ko uztailaren 8an
 
Epaimahaiburua
 
 
Belen Mendizabal Otegui