ITSASONDOKO UDALEKO GARBIKETARAKO LANGILEEN LAN POLTSA SORTZEKO HAUTAKETA PROZESUA

   ITSASONDOKO UDALEKO GARBIKETARAKO LANGILEEN LAN POLTSA SORTZEKO HAUTAKETA PROZESUA
Oposaketa aldiko 3 azterketen emaitzak izan ondoren,  epean aurkeztuko merituak baloratzeko 2019ko otsailaren 13 epaimahaia biltzen da.
   Lan esperientzia  herri administrazioan garbitzaile lanpostuan esperientzia edukiz gero, hileko 0,20 puntu emango dira, gehienez 30 puntu eta enpresa pribatuan edukiz gero hileko 0,10 puntu , gehienez 15 puntu. Lan ordutegi partzialeko edo lan ordutegi murriztuko dedikazioen kasuetan, zenbatze hori lanean edo beharrean benetan egin den denboraren proportzioan egingo da.
Emaitza:
 1. zenb.  15995554C…… 3,53 puntu
3. zenb.  72578571R……  0.10 puntu
4. zenb.  44163898B……  3,51 puntu
5. zenb.  34083304H……    0    puntu
7. zenb.  44153912F……     0   puntu
 
   Epaimahaiak garbiketarako langileen lan poltsa osatzeko eginiko Lehiaketa oposaketa prozesu honen ondorioz Itsasondoko udaleko Alkateari, Itsasondoko garbitzaileen lan poltsa osatzeko hurrengo taula aurkezten dio, lehiatzaile bakoitzak lortu duen puntuazioaren arabera:.
                 N.A.                   1. Ariketa                   2. Ariketa                Lehiaketa           Denera
4. zenb.  44163898B……      29                                     52,5                       3,51                        85,01
3. zenb.  72578571R……      32                                     47,5                       0.10                       79,61
7. zenb.  44153912F……      21                                     45,5                        0                           66,50
1. zenb.  15995554C……      23                                    48                           3,53                       74,53
5. zenb.  34083304H……      26                                    31                           0                            57,00
      Lehiaketa meritu balorazioak ikusteko epea otsailaren 22a bitarte eta erreklamazioak aurkezteko epea datorren otsailaren 27a bitarte, bera barne izendatzen dira.
                         Epaimahaia,