Skip to main content

ITSASONDO ETA LEGORRETAKO UDALETAKO GOI MAILAKO ARKITEKTO LANPOSTUA

Argazkirik ez

HIRUGARREN ARIKETA, PROBAREN EMAITZAK
Proba gainditu duten izangaiak:
72.484.148 Q, 35,35puntu
22.748.662 Y, 31,35 puntu
44.165.932 K, 25,73 puntu
72490099 X, 23,73  puntu
Proba gaindutu ez duten izangaiak:
 
OHARRAK
1.       Tribunalak aho batez ontzat ematen ditu ariketak zuzentzeko orduan ezarritako irizpideak.
2.      Hamargarren Oinarrian xedatzen denaren arabera, zera xedatzen da:
a.      Emaitzen argitaratzearen hurrengo egun baliodunetik zenbaturiko hiru (3) eguneko epea ezartzen da emaitzak berrikusteko.
b.      Emaitzen berrikuspenaren egunetik hasita bi (2) egun balioduneko epea erreklamazioak egiteko.
c.      Erreklamazioak idatziz egin behar dira eta Epaimahaiko Lehendakariari zuzendu behar zaizkio. Legorretako Udaleko Erregistro Orokorrean aurkeztuko dira.
3.      Zortzigarren Oinarrian xedaturikoaren arabera emaitzak Itsasondo eta Legorretako iragarki oholetan eta udal web orrietan argitaratzen dira.
Laugarren ariketaren data, ordua eta lekua Itsasondo eta Legorretako udaletako iragarki oholetan eta bi udaletako web orrietan argitaratuko dira.