Skip to main content

Ordenantzak

Itsasondo Udalak, Gipuzkoako Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraiki, azpiko eranskinetan zehazten diren tasak ezarri eta exijitzen ditu zerbitzu publikoak eskaini eta jarduerak burutzeagatik. Ordenantza hauetan adierazten diren arauen arabera ezarri eta exijitzen dira tasa horiek, eta haren barruan geratzen dira jasota.

Izenburua Tamaina
2021 urteko ordenantza fiskalen aldaketa ⤓ 205.65 KB
Eraikuntza, instalazio eta obren gaineko zerga ⤓ 187.87 KB
Jabari Publikoaren erabilera pribatibo edo probetxamendu bereziagatik ordaindu beharreko tasak arautzen dituena ⤓ 304.41 KB
Establezimenduak irekitzeko tasa ⤓ 190.75 KB
Estolderiako tasa ⤓ 186.41 KB
Etxebizitza hutsen errekargua ⤓ 193.78 KB
Hileta zerbitzuen eta Udal hilerrian emakidak eman eta erabilera pribatiboak ematea ⤓ 199.08 KB
Ibilgailu astunekin udal herribideeak erabiltzeko ordenantza ⤓ 100.56 KB
Kirol instalazioen erabilera tasak igotzea honako tarifa hauetara ⤓ 224.39 KB
Ondasun Higiezinen gaineko zergaren ordenantza Fiskaleko eranskinaren aldaketa ⤓ 186.83 KB
Ordenantzak sarrera ⤓ 205.99 KB
Ordenantza fiskalaren eranskina aldatzea, zerbitzu publikoak eskaintzeagatik eta administrazio ekintzak egiteagatiko tasak arautzen dituena ⤓ 190.08 KB
Ur hornidura tasak ⤓ 407.72 KB
Zabor eta hondakin solidoen bilketa zerbitzua ⤓ 191.4 KB